Alle har et talent – hjælp os med at hjælpe andre

Specialisterne er en virksomhed, som anvender autismens karaktertræk positivt til løsning af værdifulde opgaver for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår. Specialisterne blander forretning med idealisme og skaber nye muligheder for mennesker med autisme.

 

Af Camilla Huge-Lind

Thorkil Sonne fik ideen til at grundlægge Specialisterne i 2004 efter hans søn fik konstateret diagnosen ’infantil autisme’. Han måtte konstatere, at det danske velfærdssystem mangler meget viden og erfaring i at håndtere et usynligt handicap, som f.eks. autisme. Hvilket Thorkil besluttede sig for at gøre noget ved.

Ca. 70% af Specialisternes medarbejdere har en ASF-diagnose

Specialisterne blev den første virksomhed i verden, hvor flertallet af medarbejdere har en diagnose indenfor autismespektret (typisk med diagnosen Aspergers Syndrom) der sælger konsulentydelser som f.eks. test og registrering af data for erhvervslivet på markedsmæssige vilkår. Specialisterne skaber forudsætningerne for at erhvervslivet kan udnytte dette kæmpe skjulte potentiale. Hvilket er en af årsagerne bag Specialisternes succes.

Specialisterne er generalisternes modsætning – og tager sig af specialistopgaver, hvor det er vigtigt at kunne se mønstre, finde fejl, være vedholdende og have en høj præcision – også ved gentagende opgaver. Hos os kan man være sig selv, uden at skulle hæmmes af eventuelle sociale begrænsninger og udfordringer.

STU- en ungdomsuddannelse med fokus på individualitet

Specialisterne startede en ungdomsuddannelse op i sept.’09 til normaltbegavede unge mellem 16-24år med autisme spektrum forstyrrelser, der skal rustes til et krævende arbejdsmarked.

Uddannelsens faglige grundlag bygger på de naturfaglige, tekniske og IT-baserede områder samt på at udvikle de personlige, sociale og faglige færdigheder. Dette vil hjælpe den enkelte til at øge deres faglige niveauer, arbejde med selverkendelse, forbedre deres koncentrationsevner, forbedre deres sociale formåen og samspillet med omgivelserne, spore dem ind på relevant beskæftigelse og til sidst lære at honorere arbejdsmarkedets generelle krav.

Specialisternes konsulenter der løser opgaver for vores samarbejdspartnere, fungerer som mentorer og rollemodeller for de unge studerende på skolen.

Dagligdagen er præget af tryghed og overskuelighed med klare aftaler og rammer hvor den enkelte er i centrum – derfor er vores hold på max. 6 studerende pr. klasse og målet er at komme til at rumme optil 40 elever. Her er der plads til at være sig selv, i et fællesskab hvor man ikke er anderledes eller udenfor.

Hjælp os med at skabe 1.000.000 jobs!

Specialisterne har etableret sig på grund af et samfundsmæssigt problem: at der er mange mennesker i vores samfund, som har et erhvervsmæssigt potentiale, som de ikke kan anvende på grund af manglende forståelse og social isolation.

Vi gør noget ved det – for alle har ret til at have et værdigt arbejdsliv, føle sig respekteret og velkommen i samfundet.

Derfor har vi stiftet en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, som skal øge vores viden og gøre os i stand til at hjælpe flest mulige mennesker i verden, som har beskæftigelsesmæssige muligheder, men holdes ude af arbejdsmarkedet på grund af usynlige barrierer.

Vi har et mål om at hjælpe 1 million specialistpersonligheder med at opnå et meningsfuldt job på verdensplan.

Vi kan ikke gøre det alene – men hvis alle giver en hånd med, kan vi gøre en forskel sammen.

Hvordan kan man hjælpe?

Man kan hjælpe os ved at fortælle om Specialisterne og vores fond, Specialist People Foundation, i sin bekendtskabskreds, netværk og at opfordre virksomheder til at samarbejde med os.
Man kan også donere midler til fonden og få gavn af skattefradrag i henhold til Skats regler.
Desuden kan man tænke på os, hvis man opretter testamenter.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, kan du se en dokumentarudsendelse om Specialisterne her.
Du kan også læse mere om Specialisterne her og om Specialist People Foundation her.
Du kan donere ved at trykke på dette link eller ved at kontakte os på cph@specialisterne.dk

logobar for specialisterne

 

Camilla er medarbejder hos Specialisterne

http://www.aspergerdk.org • asperger_dk@hotmail.com